dijous, 19 d’abril de 2012

Quant a virus

Per entendre millor els diferents virus, el seu funcionament, antivirus...