divendres, 20 de juliol de 2012

Autoestima-Maslow

La piràmide de Maslow "La escala de las necesidades de Maslow se describe a menudo como una pirámide que consta de cinco niveles..." interessant informació i molt clara per saber alguna cosa més referent a l'autoestima. Wikipedia.