dijous, 15 de desembre de 2011

JCLIC i segon cicle

Activitats complementàries en JCLIC per treballar el Coneixement del Medi a segon cicle.
Els autors es troben a la zona clic (Andròmeda),  també hi ha activitats per al tercer cicle.