dijous, 22 de març de 2012

Web de matemàtiques

Super web amb molts recursos  de mate, medi... ve des de Canàries, "Centro del profesorado de Mario Ramos Rodríguez". Dirigida als alumnes de cinqué i sisé pot ser molt aprofitable per a tercer i quart ja que treballa les taules de multiplicar, sèries.... No deixeu de visitar-la!