dimarts, 16 d’octubre de 2012

"Lot" de tutorials

En Wikisaber ens trobarem un complet "lot" de tutorials per poder utilitzar diversos programes aprenent amb rapidesa la seua aplicació a la nostra tasca diària i seguint les nostres necessitats. Tots ells són de programari lliure al nostre abast. Es pot demanar alguna cosa més?