dimarts, 19 de març de 2013

Trabajar con TICS

Artícle d'opinió amb explicacións de la tasca dels més menuts amb la informàtica:
"Pequeños informáticos. Los niños pequeños y la informática"