dissabte, 13 d’abril de 2013

De Sites a Drive...

Un amic ha publicat un post amb tota l'esplicació detallada per no perdre's. Pas dels documents de Sites a Drive...  gràcies a Vicent Alegre. Llegiu directament el post: