dijous, 2 de maig de 2013

Alternativa a Skype

En la web Conecta13 ens expliquen una alternativa de Google a l'Skype
Hangoutboard