dissabte, 1 de febrer de 2014

Ments brillants

En Vilaweb llig un bon article referit a les persones am unes capacitats intel·lectuals per dalt del normal.