dimecres, 3 d’octubre de 2012

Gen Magic

La revista Gen magic creada amb Scoopp It ens facilita l'accés als recursos educatius que ofereix la web de Gen  Magic. Considere interessat tindre-la a ma ja que ens ofereix un accés senzill. Ací teniu l'enllaç:

Si volem buscar un tema o activitat concreta millor anem a la web general. Enllaç: